Velkommen

Årets hjertesviktforum arrangeres i Oslo 2. og 3. November.
Mer info om påmelding kommer.

Vi sees på årets hjertesviktforum!

Mvh
Styret