Velkommen

Grunnet stadige endrede smittevernsregler planlegger vi for et webinar i år. Vi ønsker selvfølgelig aller helst å gjennomføre det fysisk, og kommer derfor med en endelig avgjørelse 15.juni 2021.

Hjertesviktforum blir planlagt arrangert 4. og 5. november 2021.

Mvh
Styret