Hjertesviktforum 2019

Noen bilder fra forrige hjertesviktforum: